Kde
Konica Minolta, Žarošická 13, Brno
Kdy
27.02.2020 v 9:00
Co
3D akademie pro základní školy

Konica Minolta, zasedací místnost Tokio (přízemí), Brno Žarošická 13

Polytechnické vzdělávání na základních školách

3D akademie pro základní školy

Registrovat

Polytechnické vzdělávání na základních školách

3D technologie a jejich výuka. Představení výuky za vyzžití 3D technologií v praxi. Zařazení do ŠVP.


Blok 1 projekt 3D Akademie pro ZŠ:

  • o projektu

Blok 2 polytechnická výuka na ZŠ v praxi:

  • produkty pro základní školy
  • 3D modelování v příkladech
  • zhmotnění aneb 3D tisk a mezipředmětové vazby
  • možnosti zapojení do projektu 3D Akademie
  • SW a HW požadavky k produktům a možnosti financování
  • Šablony II polytechnické vzdělávání a DVPP

Přednášející

Přednášející
quotation marks

pracovníci firem EDU poradenství

Přednášející

quotation marks

Konica Minolta a Y Soft

Přednášející

quotation marks

učitelé základních škol a odborní garanti vzdělávacích kurzů

Přednášející

Program

Program
29.
led 2020

prezence účastníků

Blok 1

Coffee break

Blok 2, diskuse

Oběd (studený bufet), individuální konzultace

Závěr

V případě jakýchkoli doplňujících dotazů kontaktujte prosím: Josef Tesařík (Josef.Tesarik@konicaminolta.cz, +420 602 129 231).

Polytechnické vzdělávání na základních školách

Polytechnické vzdělávání na základních školách

Konica Minolta, zasedací místnost Tokio (přízemí), Brno Žarošická 13

Polytechnické vzdělávání na základních školách

Website
YSoft be3D eDee

Polytechnické vzdělávání na základních školách

Polytechnické vzdělávání na základních školách

Registrujte se na odborný seminář

Registrace je otevřená do pátku 20. 2. 2020. Registrovat se mohou zaměstnanci základních a středních škol, případně zaměstnanci zřizujících institucí. Účastnický poplatek je zdarma.

Mám zájem o novinky z Konica Minolta prostřednictvím:

Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány výlučně za účelem vyřízení dotazu/poptávky/registrace na seminář. Plné znění našich Zásad naleznete v dokumentu Ochrana osobních údajů. Údaje z formuláře budou následně po vyřízení smazány. Nebudou předány třetí straně ani do třetí země.

Textová pole s * jsou povinná!

Note - your current cookie settings will exclude you from receiving promotional updates via email! To allow those updates, update your cookie settings  

Pořadatel akce oznamuje, že v souvislosti s konáním akce mohou být pořizovány fotografie a audiovizuální záznamy zachycující účastníky, které mohou být následně užívány Pořadatelem akce a jeho partnery pro marketingové a propagační účely, včetně prezentace na sociálních sítích, dokud nepožádáte o zpětvzetí souhlasu s použitím. Fotograf na akci bude viditelně označen. Za pořizování a užívání takových fotografií a audiovizuálních záznamů nenáleží účastníkům jakákoliv odměna ani jiná náhrada. Účastí na akci udělujete s výše uvedeným souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět. Pokud si nepřejete být na akci audio/vizuálně zachycen(a),sdělte to, prosíme, jakkoliv, nejpozději při vstupu na akci organizátorům, případně přímo fotografovi. V takovém případě nebudete na záznamu zachyceni.