PlanetPress Connect


Zviditelnění firmy pro nové skupiny zákazníků


Software PlanetPress Connect je dokonalý nástroj pro publikování proměnných dat pro libovolné podnikové oddělení pověřené vytvářením a distribucí firemní komunikace a dokumentů. Usnadňuje produkci individuálně přizpůsobené přímé pošty, faktur, e-mailových kampaní, mobilních informací a brožur v různých verzích a zajišťuje upoutání pozornosti čtenářů a pochopení obsahu zprávy. Aplikace je tedy vhodná pro středně velké firmy, které chtějí začít produkovat digitální výstup, ale nemohou si dovolit nákladnou výměnu svých stávajících systémů nebo investovat do přizpůsobeného softwaru.


Pracovní postup použití řešení PlanetPress Connect

PlanetPress Connect

PlanetPress Connect

Individuální marketing

  • Zvýšená produktivita a ziskovost
  • Různorodá podpora vstupu dat a dokumentů
  • Import z libovolné aplikace pro Windows
  • Inteligentní interpretace obsahu

TransPromo

  • Obohacování dokumentů o propagační obsah
  • Automatizovaná distribuce

Integrace do tiskových pracovních postupů 

  • Plná kontrola nad tiskovými funkcemi a funkcemi pro manipulaci s papírem

Vícekanálová komunikace

  • Rozšíření interakce se zákazníky kombinací kanálů nepřímé a přímé komunikace
  • Integrace tiskové komunikace, online komunikace, přímé komunikace a mobilní komunikace

Get the product brochure now to have all information at hand.

PlanetPress Connect brochure
PlanetPress_Connect_Variable_Data_Publishing-thumbnail