Patrick Stucke

 

Patricku, v roce 2008 jste začal ve společnosti Konica Minolta Germany s tříletým programem duálního vzdělávání. Řekněte nám něco o této době.

Tento program je v Německu poměrně jedinečný. Je to kombinace praktické práce a teoretických studií. Pracoval jsem pro několik oddělení, například pro finanční a kontrolní, marketingové, nákupní a oddělení všeobecné administrativy a evropských služeb, což byla oblast, na kterou jsem se nakonec chtěl specializovat. V roce 2011 jsem dokončil studium bakalářského oboru podniková administrativa.

Po dokončení programu jste se stal členem satelitní kanceláře společnosti Konica Minolta na Maltě.

Ano, stal jsem se členem kompetenčního centra podpory na Maltě, které se stará o poskytování služeb distributorům produktů Konica Minolta a Develop ve střední Asii, na Středním východě a v Africe. Doba strávená na Maltě mi přinesla opravdové objevy. Vystavení různým kulturním kontextům značně usnadňuje získání nestranného pohledu na různé záležitosti a nalezení praktického způsobu řešení problémů. Měl jsem také příležitost zúčastnit se různých akcí a veletrhů, což mi umožnilo být v přímém kontaktu s koncovými zákazníky a místními nepřímými prodejními partnery. To mi také pomohlo zdokonalit citlivost na potřeby a očekávání zákazníků. V roce 2012 jsem se vrátil zpět do Německa a převzal jsem tým plánování služeb v oddělení služeb a podpory BEU.

Co je vaším hlavním úkolem právě teď?

Plánování služeb se zabývá především vytvářením strategie pro evropské služby, což představuje společné úsilí s vedoucími našich národních a klastrových oddělení služeb. Rovněž přispíváme klíčovými součástmi těchto strategií do projektů napříč divizemi. Plánování služeb také podporuje různé další oblasti, od návrhu nových technických a obchodních služeb po poskytování technické podpory a plánování pro významné evropské výstavy a implementaci osvědčených postupů v oblasti řízení služeb IT.

Kromě toho jsem nyní zodpovědný za tři týmy, které společně tvoří naše oddělení podpory služeb IT. Zde se zabýváme evropskou podporou portfolia aplikací BEU, včetně řešení pro ověřování a účtování, pracovní postup skenování a správu podnikového obsahu. Vyvíjíme také vlastní software pro naše multifunkční tiskárny. Tato část mé práce je obzvláště zajímavá, protože tyto služby IT jsou základem obchodní transformace společnosti Konica Minolta.

Čím je vaše práce zvláštní?

Sotva existuje „obvyklý obchod“. Rád bych zdůraznil dva hlavní body: zaprvé, pracuji na mezinárodní úrovni, jsem v úzkém kontaktu s kolegy, zákazníky a dodavateli z celé Evropy, Japonska a dalších regionálních ředitelství, například z USA. To mi dává příležitost neustále rozšiřovat své zkušenosti a učit se a sdílet osvědčené postupy. Za druhé, v oddělení služeb a podpory jsem obklopen kolegy, s nimiž pracuji velmi úzce a v duchu vzájemné důvěry a uznání. Práce je tak mnohem zábavnější a zajišťuje úspěch i v náročnějších projektech.

Proč jste si jako svého zaměstnavatele zvolil společnost Konica Minolta?

Společnost Konica Minolta působí v měnícím se obchodním prostředí řízeném technologiemi, které mě neustále nutí přizpůsobovat se a učit se novým dovednostem. Úkoly jsou zároveň přidělovány s vysokou mírou odpovědnosti, což mi poskytuje flexibilitu k zavádění a realizaci nových nápadů. Líbí se mi tato dynamika, a proto je společnost Konica Minolta pro mě tím správným místem.