André Statkus

 

Umíte si představit, jak výrazný posun pro zákazníka znamená to, že už nemusí přecházet mezi tiskárnou a počítačem, protože je okamžitě schopen uvolnit tiskové úlohy přímo v uživatelském rozhraní produkčního tiskového zařízení? Čas je pro naše zákazníky velmi důležitý. Povím vám, jak můj nápad, který jsme vyvinuli společně s kolegy, přinesl našim zákazníkům toto vylepšení.

V roce 2012 jsem začal pracovat na oddělení správy kancelářských produktů ve společnosti Konica Minolta. Poté, co jsem si vyzkoušel práci se dvěma našimi hlavními technologiemi, které umožňují integrovat software do našich zařízení nebo přizpůsobit panel dle požadavků zákazníka, okamžitě jsem věděl, co chci dělat.

Jednou z těchto technologií je OpenAPI. Co to znamená? Představte si komunikaci mezi dvěma lidmi z různých zemí.  Rozumí si pouze v případě, že hovoří stejným jazykem a mají stejnou slovní zásobu. V našem světě to znamená, že produkční tisková zařízení mohou komunikovat s mnoha softwarovými aplikacemi mimo systém, pokud „mluví“" stejným jazykem.

Díky mým programátorským schopnostem se mi společně s vedoucím týmu a externí agenturou podařilo vytvořit působivá uživatelská zobrazení displeje, která jsme zákazníkům předváděli na výstavách a podnikových veletrzích. Vytvořili jsme vtipná zobrazení displeje, která byly zasazena do kokpitu helikoptéry, abychom zákazníkům ukázali, co dovedeme.

V roce 2015 jsem měl to štěstí, že jsem se stal členem divize mezinárodního marketingu. Byl jsem odpovědný za produkční tisková zařízení a opět jsem přišel do styku s jednou z hlavních technologií pro produkční tisk – OpenAPI.

Po pár měsících práce a rozšiřování vědomostí o produkčních tiskových zařízeních mě napadlo zkombinovat produkční tisková zařízení s jednou ze zmiňovaných technologií.

Proto jsem hledal využití, které by našim zákazníkům pomohlo a přineslo jim skutečnou výhodu. Předtím, než jsem se mohl naplno pustit do realizace tohoto nápadu, musel jsem se seznámit se softwarem AccurioPro Flux, který byl ústředním výchozím bodem pro zjednodušení pracovního postupu tisku. Cílem bylo vytvořit APLIKACI podobnou těm na chytrém telefonu, avšak určenou pro produkční tisková zařízení.

Celým smyslem tohoto nápadu byla časová efektivita pro naše zákazníky. Okamžitě jsem se obrátil na jednoho z kolegů (Achim Ricks), který má tento software na starost. Přínos pro zákazníky jej ihned fascinoval.

Počínaje tímto dnem jsme se snažili zjistit, jaké jsou skutečně požadavky našich zákazníků a jaké funkce by aplikace měla mít. Po několika schůzkách, testech a hovorech přes Skype konečně nastal den, kdy jsme vyrukovali s fungující aplikací Flux Panel. Zpětná vazba od zákazníků byla vynikající! Díky ní jsme společně s kolegy začali aplikaci věřit a bojovat za ni.

Celkové poselství pro kolegy z obchodního oddělení a zákazníky znělo, že se nám poprvé podařilo dosáhnout úplného sladění hardwaru a softwaru pro zařízení určená k produkčnímu tisku.

Možná se ptáte, proč vám tento příběh vyprávím. Chci vás povzbudit – pokud máte nápad na zlepšení procesu nebo vytvoření něčeho zcela nového, pusťte se do toho a věřte tomu. Čas, který s kolegy strávíte realizací svého nápadu, působí motivačně a přináší skvělého týmového ducha.